Ankieta

Podobnie jak poprzednich edycjach, spółki, które chcą wejść w skład RESPECT Index, odpowiadają na pytania związane z różnymi aspektami działania przedsiębiorstwa, ujęte w Ankiecie RESPECT. Tym razem jednak następuje to dopiero w III Etapie projektu, a zaproszenie do wypełnienia ankiety jest kierowane tylko do tych firm, które pomyślnie przeszły dwa pierwsze etapy.

Ankieta składa się z 49 pytań podzielonych na trzy obszary: Environmental (czynniki środowiskowe, Social (czynniki społeczne) i Governance (czynniki ekonomiczne).

Ankieta jest wypełniana przez spółki w systemie elektronicznym poprzez zapisanie odpowiedzi na serwerach Partnera ds. Weryfikacji, firmy Deloitte. Zapewnia to całkowitą poufność danych oraz możliwość weryfikacji osób, które wprowadzają dane.

Dostęp do ankiety RESPECT on-line spółki otrzymują po podpisaniu oświadczenia, w którym zobowiązują się do poddania weryfikacji w przypadku wytypowania ich do audytu, jednocześnie akceptując regulamin audytu.

Ankieta RESPECT - kolejne edycje: